Odense Fugleforening blev stiftet den 17. August 1921 som Foreningen for Stuekulturer.

 

 

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til:

Michael Rendbæk, tlf. 22 36 63 09 eller på mail: webmaster@odense-fugleforening.dk med navn og adresse.

Du finder lokalet ved at køre ind fra Sdr. Boulevard og parkere ved:

Tandpleje Sdr. Boulevard 19. Herefter følger man stien skråt over græsplænen.

Der hænger skilt i døren med vores navn..

 

Nyhedsmail:

Medlemmerne opfordres til at sende deres e-mail adresse til webmaster@odense-fugleforening.dk, så vigtige

meddelelser hurtigt kan viderebringes.

 

Billede fra en udflugt i foreningen

Aktiviteter i Odense Fugleforening

Alle møder foregår på Hunderupskolen, lokale 27 og starter kl. 19.00 (hvis ikke andet er nævnt):

 

November - Onsdag den 21. kl. 19.00

Filmaften.

Der er tidlig julegaver til de fremmødte i form af DVD film med optagelser fra gamle havemøder og udstillinger.

 

December - Onsdag den 5. kl. 18.00

Julefrokost