Odense Fugleforening blev stiftet den 17. august 1921 som Foreningen for Stuekulturer.

Foreningen har i dag ca. 10 medlemmer.

 

Årskontingent:

Senior (over 18 år): 150 kr.

Junior (under 18 år): 50 kr.

Rabat for ægtefæller/samlever: 50 kr.

 

 

 

 

 

Foreningen har mødelokaler på hunderupskolen, Odense C.

 

Find vej her:

 

Du finder lokalet ved at køre ind fra Sdr. Boulevard og parkere ved:

Tandpleje Sdr. Boulevard 19. Herefter følger man stien skråt over græsplænen.

Der hænger skilt i døren med vores navn.